C4 Elnät bland Skånes billigaste elnätsbolag

Enligt den årligen återkommande nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-rapporten hör C4 Elnät till företagen med de lägsta elnätspriserna i Skåne. C4 Elnät har det tredje lägsta priset i länet.

Förra året investerade C4 Elnät 120 miljoner kronor i Kristianstads elnät vilket var bolagets dittills största investeringsprogram någonsin. Under de kommande åren väntas mångmiljonsatsningar i form av förstärkning, utbyggnad och upprustning av elnätet.

– Det är investeringar i den samhällsviktiga elnätsinfrastrukturen som vi måste göra för att klara både ett ökat framtida elbehov och den gröna omställningen, säger Kajsa Hedberg, vd på C4 Energi.

Driftsäkert elnät i Kristianstad

Bland annat pågår arbetet med att byta ut gamla ledningar och kabelskåp för att öka driftsäkerheten i elnätet. Vidare arbetar C4 Elnät med uppförandet av en ny fördelningsstation på Ängamöllan.

Vid årsskiftet 2024 justerades elnätsavgiften för C4 Elnäts kunder upp med i genomsnitt 1 procent. Ändå har C4 Elnät ett av de lägsta elnätspriserna i Skåne.

– Prisjusteringar är helt nödvändiga för att klara investeringarna vi har framför oss, men jag är glad över att vi ligger på en nivå som inte sticker ut, vare sig i Skåne eller i Sverige, säger Kajsa Hedberg.

Elnätskostnaden för en lägenhet i Kristianstad är, enligt Nils Holgersson-rapporten, 3 195 kr/år att jämföra med medelpriset 4 224 kr/år för Skåne. På riksnivå är medelpriset 3 645 kr/år.

Fakta: Så fungerar Nils Holgersson-rapporten

Nils Holgersson-rapporten är en årligen återkommande nationell prisjämförelse som redovisar kostnaderna för vatten, avlopp, avfall, elnätsavgifter och fjärrvärme i samtliga svenska kommuner.

I undersökningen ”flyttar” man en flerbostadsfastighet på 1 000 kvadratmeter med 15 lägenheter till samtliga kommuner i landet. Den totala kostnaden delas på 15 lägenheter och på så vis tar man fram en snittkostnad.

För prisjämförelsen el gäller det dels ett fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år, dels hushållsel på 16A och totalt 34 500 kWh/år.

Bakom Nils Holgerssongruppen står organisationerna Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Publicerad: 2024-05-30