Solpunkten – lysande exempel i internationellt projekt

C4 Energis uppmärksammade solcellspark, Solpunkten, fortsätter att väcka intresse. Den här gången i ett internationellt projekt om energigemenskaper som pekar ut Solpunkten i Kristianstad som ett gott exempel.

- Det är roligt att få visa upp vad vi gjort och sprida det till fler, säger Daniel Persson, elnätschef på C4 Energi.

Solpunkten som driftsattes 2020 är C4 Energis första, storskaliga solcellspark med 9 200 solpaneler. Varje panel har en kapacitet på 435 W. Parkens maxkapacitet är på 4 MW.

Nu har Solpunkten tillsammans med ytterligare en anläggning i Sverige valts ut som ett gott exempel på energigemenskaper i det internationella projektet StartSun (Start-ups for Solar Energy Communities). Projektet syftar till att underlätta etableringar av energigemenskaper i länderna kring Östersjön.

Intressant affärsmodell för Solpunkten

En sak som fångat den svenska arbetsgruppens intresse är Solpunktens ägarmodell där C4 Energi själva äger 60 procent av parken, resten ägs av en ekonomisk förening där medlemmarna fick köpa in sig på andelar. Även lokala företag, till exempel fastighetsägare, har köpt in sig som delägare.

- Vi ser Solpunkten som ett gott exempel där kommunen är delägare tillsammans med både privatpersoner och företag. Det visar på en bred inkludering, säger projektledaren Sara Spjuth på Länsstyrelsen i Östergötland som tillsammans med Åtvidabergs kommun och Uppsala Universitet ingår i den svenska arbetsgruppen i EU-projektet.

Daniel Persson, elnätschef på C4 Energi och styrelsemedlem i den ekonomiska föreningen som är delägare i Solpunkten, kommenterar strategin med de olika affärsmodellerna.

- För oss var det viktigt att skapa ett positivt, lokalt engagemang. Det är så vi som energibolag gemensamt med kommuninvånare och företag skapar kraft som gör att kommunen kan fortsätta att växa och utvecklas.

Positiva effekter

Arbetsgruppen nämner även Solpunktens placering – i svårtillgänglig sankmark på Sveriges lägsta punkt – som en intressant aspekt med tanke på de positiva effekterna som kommer av att kunna skapa högproduktiv nytta av mark som annars saknar möjlighet till annan användning.

Projektet kommer resultera i ett startpaket för etablering av olika typer av energigemenskaper, som bland annat inkluderar vägledning utifrån de goda exemplen från partnerländerna som kan vara till hjälp för andra som står i startgroparna.

- Därför känns det både roligt och viktigt att få sprida den kunskap och de lärdomar vi på C4 Energi samlat på oss under vägen med Solpunkten, säger Daniel Persson.

Fakta: Tusentals paneler på sankmark

Solpunkten har 9 200 solpaneler, varje panel har en effekt på 435 Watt.
Verkningsgraden är cirka 19,5 procent vilket innebär att drygt 19 procent av solstrålningens energi kan omvandlas till el.
Förväntad livslängd på panelerna är 30 år, men kan bli längre än så.
Elproduktionseffekten för parken är 4 MW.

Publicerad: 2024-03-26