C4 Energi och Polar Capacity bildar bolag för att tackla Kristianstads effektbrist

C4 Energi bildar bolag tillsammans med Polar Capacity i syfte att etablera ett större batterilager i Kristianstad. Målet är att hantera effektproblemet i Kristianstad samt möjliggöra handel med effekt på Svenska Kraftnäts marknad för stödtjänster.

- Det är imponerande att se ett lokalt energibolag som C4 Energi ta initiativ bortom de traditionella för att säkra elkapacitet i Kristianstad. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att realisera projektet, vilket inte bara stärker den lokala energiförsörjningen utan också bidrar nationellt, säger Polar Capacitys VD, Patrik Nilsson.

Det gemensamma bolagets första investering är ett 16 MW batteri med placering invid Allöverket. Målet är att ha det i drift i slutet av 2024. Batteriet ska inte endast lagra energi, utan också balansera belastningen på elnätet genom att kapa effekttoppar under tider med hög elkonsumtion, vilket blir allt viktigare i Sveriges elektrifiering och fossilfria omställning.

- Vi står inför effektbrist där bland annat en detaljplan i centrala Kristianstad har pausats och ett par större etableringar är i farozonen på grund av begränsad tillgång till el. Vårt samarbete med Polar Capacity visar hur vi genom att kombinera expertis och resurser kan utöka och stärka den lokala förmågan att tillgodose det allt större behovet av elenergi och tillhörande effekt, säger C4 Energis VD Kajsa Hedberg

Förutom att säkra elkapacitet i Kristianstad agerar C4 Energi långsiktigt. Med prognoser om en fördubbling av elanvändningen i Sverige fram till 2045, är investeringar som dessa inte bara nödvändiga utan även strategiska.

Detta samarbete är det senaste i en rad av initiativ från Polar Capacity, som tidigare i år offentliggjorde liknande projekt tillsammans med både Stockholm Exergi och Mälarenergi.

-Det lokala perspektivet är nyckeln till framtidens energisystem, och vi är övertygade om att samarbeten som detta är vägen framåt, säger Patrik Nilsson.

C4 Energi investerar i år 120 miljoner kronor i Kristianstads elnät, vilket är bolagets största investeringsprogram någonsin.

Publicerad: 2023-12-21