Flygtermografering över C4 Energis fjärrvärmenät

Nu är det dags att genomföra den årliga flygtermograferingen av fjärrvärmenätet i Kristianstad, Åhus och Fjälkinge. Syftet är att upptäcka potentiella värmeläckage som då kan återställas för att säkerställa en effektiv och pålitlig fjärrvärmeleverans till våra kunder.

Flygningen sker nattetid och är beroende av bra sikt och rätt förutsättningar. Om väderförhållandena tillåter kommer termograferingen äga rum i helgen eller i början av nästa vecka.

Flygningen varar cirka fyra timmar och genomförs på en höjd av cirka 900 meter. C4 Energi ber om förståelse för eventuella ljudstörningar från flygplanet.

För mer information, vänligen kontakta vår kundservice.

C4 Energi Kundservice
Telefon: 044-780 75 20

Publicerad: 2023-11-24