Lantbrukare mötte C4 Energi på Lyngby gård

En inspirerande sammankomst ägde rum på Lyngbygård utanför Kristianstad när ett 40-tal lantbrukare samlades för att delta i C4 Energis biogödselträff. Det blev ett härligt nätverkande inom branschen som var fullt av intressanta föreläsningar och diskussioner.

Tore som är affärsområdeschef för biogas på C4 energi, inledde evenemanget med en föreläsning om biogödsel- och biogasens kretslopp. Processen, som involverar nedbrytning av organiskt material, såsom matavfall, i biogasanläggningar, resulterar i både biogas och biogödsel. Denna cirkulära process minskar avfallsmängden och främjar hållbarhet.

Sven Erik Svensson från SLU Alnarp, delade värdefull kunskap om hur man minimerar kväveförlusten i flytgödsel, vilket är avgörande för hållbart jordbruk.

Henrik Stenberg, konsult för C4 Energi fibernät, presenterade det spännande ämnet om internet of Things (IoT) och dess användning inom olika områden, inklusive lantbruk. C4 Energi erbjuder IoT-lösningar som hjälper företag att samla in data för att förbättra sina verksamheter. Dessa lösningar inkluderar övervakning av nederbörd, jordfuktighet och temperatur, samt en uppsjö av andra smarta användningsområden.

Daniel Persson, affärsområdeschef för energitjänster på C4 Energi avslutade med insikter om läget på elmarknaden.

Med ny värdefull kunskap och trevliga diskussioner, tackar vi för årets biogasträff och ser fram mot nya tider.

Publicerad: 2023-11-10