Laddstationer för elbilar invigda

I Everöd finns nu tre nya laddstolpar på parkeringen vid Skogåsa ålderdomshem.

Med stöd från Naturvårdsverket och det europeiska initiativet Klimatklivet har C4 Energi slutfört installationen av nio nya laddningsstationer med totalt 66 laddningspunkter.

C4 Energi arbetar för att på olika sätt skapa förutsättningar för elektrifiering, fossilfria transporter och klimatomställning i Kristianstad kommun. Ett sätt är att bygga ut infrastrukturen för hållbara fordon som drivs på el.

Genom att strategiskt placera de nya laddningsstationerna i Arkelstorp, Everöd, Degeberga, Fjälkinge, Gärds Köpinge, Åhus och Önnestad, får även invånare i mindre orter tillgång till laddinfrastruktur. Detta är ett viktigt steg i att främja användningen av elbilar och laddhybrider som ett hållbart alternativ för resor och transporter.

Projektet har kunnat förverkligas tack vare klimatinvesteringsstödet från Klimatklivet, en satsning som finansieras av Naturvårdsverket och Europeiska unionen. Klimatklivet har blivit en nyckelaktör i arbetet med att främja klimatvänliga initiativ på lokal och regional nivå.

På publika webbplatser och på vår hemsida c4energi.se, hittar ni kartor och adress till samtliga laddstationer.

Publicerad: 2023-10-23