Anpassning av priset på fjärrvärme

Till följd av de ökade kostnaderna för fjärrvärmebränslen som flis kommer C4 Energi att behöva anpassa prisbilden för fjärrvärme. Beslutet fattades av en enig styrelse vid dagens styrelsemöte.

Från och med 1 januari 2024 kommer fjärrvärmepriset höjas med 15%. Räknar man på en förbrukning av cirka 15 000 kWh per år, så medför det en kostnadsökning på cirka 200 kr inkl. moms i månaden i genomsnitt för en villaägare.

– Priserna på fjärrvärme har varit stabila under många år och fjärrvärmen står stark i sin konkurrenskraft på värmemarknaden som en hållbar och pålitlig värmeförsörjning. Nu har vi ett förändrat omvärldsläge vilket har gett kraftigt ökade kostnader för C4 Energi att producera fjärrvärme, vilket bolaget måste anpassa sig till, säger Jan Svensson, styrelseordförande C4 Energi.

Den beslutade anpassningen av fjärrvärmepriset är satt så lågt som det är möjligt, givet den mycket höga kostnadsutvecklingen för flis på cirka 70 - 80 %. Denna situation är inte unik för C4 Energi utan påverkar alla fjärrvärmeleverantörer i Sverige. Anpassningen av priset ligger i paritet med den genomsnittliga höjningen av fjärrvärmepriset i landet. C4 Energi arbetar med en ständig utveckling av verksamheten för att säkerställa kundernas energiförsörjning, nu och med nödvändiga investeringar, även för framtiden.

Kontakt vid frågor:

Jan Svensson, styrelseordförande C4 Energi AB, epost: jan@anebysodra.se, mobil: 070-6750755

Kajsa Hedberg, vd C4 Energi AB, epost: kajsa.hedberg@c4energi.se, mobil: 073-3737510

Publicerad: 2023-09-21