Åhus Grönt kopplar upp salladen med fiber

Snart har 100 % av hushållen och företagen i Kristianstad kommun möjlighet att få snabbt bredband via fiber. Det gör Kristianstad till en av de bästa kommunerna i Sverige när det gäller tillgång till fiberanslutning. Ett företag som var med från starten och som förstått vikten av snabb uppkoppling är Åhus Grönt.

Åhus Grönt förstod tidigt vikten av snabb uppkoppling och använder idag fibernätet till att bland annat mäta fukten och temperaturen i odlingarna, tryck i vattensystemet och genom väderstationer håller de koll på lokala väderförhållanden på fälten.

– All vår informationshantering sker ju via den kopiöst snabba kontakten som fibern ger. Tillsammans med vatten och el är ju fiber som infrastruktur otroligt viktig. Vi var tidiga med att fixa det på gården, redan i mitten på 2000-talet, och det har ju lagt grunden till att vi idag kan optimera våra odlingar med IoT, säger Per Johansson, VD Åhus Grönt.

– Fler förstår att bredband har blivit en samhällsviktig infrastruktur, det märkets framför allt under pandemin då många arbetade hemifrån, men också i somras när stormen Hans drog förbi, därför är vi mycket glada över att vi är så långt fram med utbyggnaden, säger Fredrik Åklundh, Affärsområdeschef fibernät på C4 Energi.

Regeringen har en strategi för att ge snabbt bredband till hela Sverige till och med 2025 och C4 Energi har varit med från början. C4 Energi började bygga ut fibernätet i Kristianstad redan på 1990-talet.

– Det återstår ungefär 1000 hushåll inom kommunen, dessa ligger framför allt på landsbygden och de långa avstånden är en utmaning, men målet är att erbjuda möjlighet till och med 2025, fortsätter Fredrik.

Kostnaden för utbyggnaden har hittills varit drygt 800 miljoner kronor och den återstående utbyggnaden fram till och med 2025 beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor. Dessutom fortsätter arbetet med förtätningar och att ansluta de hus som har fiber i gatan men ännu inte är anslutna.

Dagens fiber-infrastruktur ger inte bara möjligheter till snabbt internet utan är en viktig del i den digitala utvecklingen. C4 Energi arbetar sedan ett antal år tillbaka med att tillhandahålla ett kommuntäckande IoT-nät för framtidens applikationer.

– Vi är bara i början på en väldigt intressant resa. Det är endast fantasin som kommer sätta gränserna för vad vi kan förvänta oss av digitaliseringen som pågår, avslutar Fredrik.

Publicerad: 2023-08-23