Åhusgården ännu ett steg närmre naturen.

Sedan i våras förser 138 solceller lägerverksamheten på Åhusgården med energi direkt från solen.

Åhusgården, som drivs av EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, står värd för en mängd arrangemang. När verksamhetens elkostnader tenderade att bli upp till en miljon kronor per år, bestämde sig styrelsen för att vidta fler energibesparande åtgärder. Man vände sig till C4 Energi för att få hjälp med att installera solceller.

- Vi ser med tillförsikt fram emot sänkta elkostnader, men har också som ledstjärna att värna om vår miljö, säger Bengt Persson, styrelseledamot med ansvar för fastighetsfrågor.

Det fina samarbetet resulterade även i att C4 Energi satte upp laddningsstolpar för elbilar vid gården.

- Vi har en bred portfölj, med allt från solenergi till fiber, och kan göra insatser för att förbättra för alla i kommunen, säger Magnus Hansson, som är säljare av energitjänster på C4 Energi.

Publicerad: 2023-06-27