C4 Energi utvecklar smart vatten i kommunsamarbete

Över 600 sensorer levererar kontinuerligt data om vatten- och avloppssystemet i ett unikt IoT-projekt i Kristianstad.
– Sensorerna ger överblick och möjligheter att reglera trycket och undvika översvämningar vid gräv- och byggprojekt, slagregn eller högt grundvatten, vilket bidrar till att både spara pengar och skona miljön, säger C4 Energis AO-chef Fibernät, Fredrik Åklundh.

Smart VA är ett Internet of Things-projekt (IoT) som just nu utvecklas i ett samarbete mellan Kristianstads kommuns VA- och IT-avdelningar, Högskolan Kristianstad och C4 Energi. Projektet innebär att Kristianstad är landets första kommun med en lösning på hur man ska rapportera en tömning av bräddvatten i naturen med den precision som lagen kräver.

– Ingen har lyckats leva upp till det kravet förut, säger Magnus Lindgren, VA-ingenjör på Kristianstads kommun. Vi samlar också alla våra historiska mätvärden på ett ställe och slipper avgifter för nya mätningar. Det blir till en vinst som våra leverantörer kan dra stor nytta av.

Det är inte bara kommunen som drar nytta av teknikutvecklingen.

– Sensorer kan användas till allt från att lokalisera maskiner och containrar till att mäta fukt i fastigheter och räkna besökare i butiker. C4 Energi har till exempel också kopplat upp sensorer i gödsellager för biogas hos ett flertal lantbrukare, säger Fredrik Åklundh.

Smart VA är ett föregångsprojekt inom IoT, som resulterat i samtal och studiebesök från nära 100 svenska kommuner under 2022.

Publicerad: 2023-06-12