C4 Energi investerar drygt 120 miljoner i Kristianstads elnät för att dimensionera för framtida behov

Under 2023 investerar C4 Energi drygt 120 miljoner kronor i centrala Kristianstads och Åhus elnät.

– Vi ska skapa ett robust energisystem, som tillåter grön energiomställning, utökat näringsliv och tillväxt i kommunen, säger C4 Energis affärsområdeschef för Elnät, Angelo Tizzano.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Det viktiga är att säkra överföringskapaciteten, så att kommunen kan bygga fler bostäder, planera för ytterligare näringslivsetableringar och möjliggöra laddning av den växande andelen elbilar. Investeringarna i elnäten är viktiga pusselbitar för Kristianstads elektrifiering och gröna omställning, säger Angelo Tizzano.

Under det innevarande investeringsprogrammet, 2022 till 2027, planerar C4 Energi att investera cirka 700 miljoner kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

För Kristianstads medborgare innebär detta att under 2022 investerade C4 Energi cirka 4000 kronor per kund för att fortsätta arbetet med att säkra överföringskapaciteten.

–Vår nuvarande investeringstakt är på cirka 120 miljoner kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på Kristianstads elnät och energisystem, säger Angelo Tizzano.

Publicerad: 2023-06-02