Vi fotograferar vårt fjärrvärmenät nattetid

Under kommande veckor kommer C4 Energi att genomföra flygtermografering av fjärrvärmenätet i Kristianstad, Åhus och Fjälkinge. Syftet med fotograferingen är att leta efter eventuella läckor och värmeläckage.

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerhetsställa att vi kan ge leveranssäker och trygg fjärrvärme till våra kunder. Mätningarna och fotograferingen genomförs med en avancerad värmekamera. Genom bilderna får vi fram exakta temperaturer och kan lokalisera underjordiska läckor på fjärrvärmeledningarna.

Fotograferingen tar ungefär fyra timmar och flygplanet körs på ca 900 meters höjd. Flygningarna är beroende av vädret för bästa möjliga resultat. Nästa flygning sker förmodligen under kommande dagar om vädret tillåter.

Förhoppningsvis stör inte detta din nattsömn, men det finns risk för att planet hörs.

Vi tackar på förhand för din förståelse.

Kontakta oss
Du är välkommen att höra av dig till vår kundservice 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se om du har några frågor.

Publicerad: 2022-12-14