Stort intresse för energifrågan på Biogödselträff

Hur påverkar energisituationen produktionen av gödsel? Hur gödslar vi 2023? ”Biogödsel och biogas - ett kretslopp nära dig” var temat när ett femtiotal lantbrukare träffades på Lyngby gård utanför Kristianstad. Tore Sigurdsson, affärsområdeschef för biogas var nöjd med dagen. – Det var ett stort engagemang från deltagarna och över förväntan många som kom.

Biogas är som känt en förnybar energikälla och ger ett miljövänligt drivmedel för bland annat lastbilar och lantbruksmaskiner. Tore Sigurdsson inledde dagen med att berätta om just detta och betonade hur viktiga lantbrukarna är för biogasanläggningen i Karpalund och det cirkulära kretsloppet som finns i Kristianstad.

Hugo Hjelm från Yara Växtnäring presenterade hur nuvarande energisituation i Europa har påverkat priset på kvävegödsel. För att tillverka kvävegödsel behövs ammoniak som är beroende av naturgas i produktionen, vilket gjort att priserna på kvävegödsel stigit i samma takt som naturgasen. Hugo kom också med konkreta tips på hur man kan hålla nere kostnaderna exempelvis genom att anpassa gödslingen efter fältens behov.

Att ta vara på energi, oavsett form är högaktuellt och Martin Holmén, projektör för solceller och Daniel Persson, elhandelschef C4 Energi presenterade elmarknaden framåt och hur man kan förbereda sig för framtiden genom att bli mindre oberoende av elmarknaden, exempelvis genom att satsa på smarta val, som solceller och rätt elavtal.

Det märktes att energifrågan står högt upp på lantbrukarnas agendor.

- Eftersom eventet var så uppskattat, kommer vi med största sannolikhet att genomföra en liknande tillställning även nästa år, avslutade Bengt Stuhre, biogödselansvarig på C4 Energi och arrangör av årets biogödselträff.

Publicerad: 2022-11-11