Din smarta elmätare och dess funktioner justeras in

Med de nya elmätarna kan alla i Kristianstad bidra till en effektivare elanvändning och ett mer hållbart samhälle. C4 Energi har inom kort bytt ut alla 29.000 elmätare. – Arbetet fortlöper enligt plan men på grund av ett mjukvarufel från elmätarleverantören måste en del mätare uppgraderas innan de kan användas fullt ut, säger Tommy Karlsson, Affärsområdeschef, C4 Elnät AB.

Det pågår ett ständigt och kreativt utvecklingsarbete för att möta den snabba utvecklingen på elmarknaden. Till grund för de nya elmätarna ligger ett regeringsbeslut och innan år 2025 ska landets samtliga elmätare vara utbytta.

De moderna elmätarna ska bland annat underlätta för dig som kund att bidra till en effektivare energianvändning genom att anpassa ditt elanvändningsmönster. Mätarnas information kommer via elhandelsbolagens kundgränssnitt ge god insikt kring hushållets elanvändning under dygnet, vilket gör det möjligt att styra när elbilen ska laddas och när diskmaskinen ska sättas igång utifrån aktuellt elpris.

C4 Energi är långt fram i arbetet med att byta ut elmätarna och det sker mycket inom området. Just nu utvecklas parallellt C4 Energis kundgränssnitt i appen och ett mjukvarufel i vissa elmätare håller på att åtgärdas. Mjukvarufelet drabbar kunder som redan idag vill öppna sin elmätare för att exempelvis koppla in en laddbox, solcellsanläggning eller annan utrustning.

– Vi arbetar intensivt för att rulla ut uppgraderad mjukvara. Kunder som ringer in och vill öppna sin elmätare, får hjälp med uppgraderingen inom någon vecka, i tur och ordning. Kunder som ej begärt en öppning kommer automatiskt få en uppgradering, kunden behöver inte göra något. Målet är att alla ska vara klara innan årsskiftet, säger Tommy Karlsson.

Här finner du information om elmätarbytet och vilka elmätare som ska uppdateras.

Nya funktioner i appen
I takt med att alla elmätare byts ut pågår ett utvecklingsarbete med kundgränssnittet i C4 Energis app. Du som kund kommer snart att kunna ansluta din elmätare till appen, vilket ger dig möjlighet att följa och anpassa din förbrukning. Förutom att de nya elmätarna kommer att gynna dig som enskild elanvändare, är det också ett viktigt instrument för elnätsbolagen att säkerställa elnätskapaciteten i nätet.

– Vi har länge sett el som en obegränsad tillgång, men i takt med att vi övergår till mer förnybar energi och samhället elektrifieras, behöver vi använda elen smart. När många vill använda el samtidigt skapas effekttoppar vilket bidrar till högre elpriser och kan innebära att vi får effektbrist, elen i näten räcker då helt enkelt inte till, säger Kajsa Hedberg, VD, C4 Energi.

  Nya elmätare underlättar

  De nya elmätarna kommer även att underlätta för elnätsbolagen att utveckla elnätet. Genom information om hur olika komponenter i nätet mår kan underhållet förbättras och nätet göras stabilare utan att det behöver byggas ut.

  I ett elnät måste det råda balans mellan använd och producerad el. Genom tätare mätning blir det lättare att matcha produktionen av el mot efterfrågan. Idag mäts elen av timme för timme, vilket innebär att fler nu har möjlighet till tim-mätning och timpris. Med de nya smarta elmätarna kommer man i framtiden kunna mäta med ännu tätare intervaller. Genom att styra elanvändningen till tider då inte alla andra också vill ha full effekt, gör man elnätet en stor tjänst.

  Vill du veta mer om tim-mätning? Läs gärna mer i länken ovan eller kontakta vår kundservice.

  Kontakta oss
  Du är välkommen att höra av dig till vår kundservice 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se om du har några frågor.

  Publicerad: 2022-10-14