Fjärrvärmepriset justeras från och med 1 januari 2023

Streamad värme, även kallat fjärrvärme är det mest miljövänliga uppvärmningssättet för fastigheter och vi i Kristianstad har en trygg energiförsörjning tack vare vårt driftsäkra kraftvärmeverk. Från och med 1 januari 2023 justeras fjärrvärmepriset med i genomsnitt 6 %.

Vi som lokalt energibolag står inför kraftigt ökade kostnader. Gas- och bränslekostnader har närmast rusat och detta påverkar de flesta varor genom ökade tillverknings- och transportkostnader. Inflationstakten är för närvarande 9% och det påverkar fjärrvärmens drift- och underhållskostnader. Samtidigt måste vi ta höjd för framtida investeringar och utvecklingen av den totala energiproduktionen i kommunen.

Från och med 1 januari 2023 justeras fjärrvärmepriset för kunden med i genomsnitt 6,0 %. För en villa med en normalförbrukning för uppvärmning på runt 15 000 KWh innebär det en kostnadsökning på cirka 930 kr/år, fast avgift och energipris sammantaget. Olika fastigheter påverkas i olika utsträckning av årets prisjustering. C4 Energis, VD, Kajsa Hedberg menar att man är mån om att erbjuda en så stabil och förutsägbar prisutveckling för fjärrvärmen som möjligt.

– Vi förstår att våra kunder har det tufft just nu med ökade kostnader. Höjningen är procentuellt högre än tidigare år, men i jämförelse med uppvärmning med el beräknas den totala kostnaden för ett hus med fjärrvärme bli ungefär hälften så stor som för samma villa med eluppvärmning.

    Hon menar också att energibranschen förändras och att i framtiden kommer det bli allt viktigare att jobba aktivt med effekt- och energioptimering för att undvika kostnadsökningar, samt se till att man har ett väl injusterat hus.

    – Vi som lokalt energibolag i Kristianstad arbetar för att alla invånare ska kunna erbjudas en säker energiförsörjning, oavsett uppvärmningsform. Höjningen kommer förutom att täcka ökade produktionskostnader för fjärrvärmen också bidra till att vi kan effektivisera och investera ännu mer i framtidens smarta energiproduktion och lagring, det gynnar våra fjärrvärmekunder men också på sikt alla invånare i Kristianstad kommun, avslutar Kajsa.

    Publicerad: 2022-10-11