Fler laddningsstationer runt om i Kristianstad

Nu ska det bli enklare att ladda sin elbil i Kristianstad kommun. Naturvårdsverket beviljar C4 Energi klimatinvesteringsstöd med 65 % av investeringskostnaden vilket innebär ett bidrag på 931 000 kronor. Totalt kommer 7 laddningsstationer att uppföras med 42 laddningspunkter.

Hållbart samhälle och klimatomställningen är något som står högt på agendan för C4 Energi som har en stor roll i Kristianstads kommuns miljöstrategi. Bolaget arbetar därför med att se till att det finns förutsättningar för att ställa om till hållbara fordon, som drivs på el och biogas.

- Som lokalt energibolag vill vi stötta våra kommuninvånare att kunna bidra till en bättre miljö. Det gör vi genom att ständigt utveckla energieffektiva, miljövänliga och hållbara tjänster och produkter. Därför är vi väldigt glada att vi nu fått resurser för att ytterligare bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen, säger Kajsa Hedberg, VD C4 Energi.

Utbyggnaden av laddningsstationerna förväntas att vara klara under nästa år och planeras att uppföras i Arkelstorp, Everöd, Degeberga, Fjälkinge, Gärds Köpinge, Åhus och Önnestad.

- Vi är glada över att kunna erbjuda möjligheten att ladda elbilar även på mindre orter. Utsläpp av växthusgaser från resor och transporter är en stor utmaning för att nå både våra lokala och nationella klimatmål. En viktig del av arbetet med att minska utsläppen är att fasa ut fossila drivmedel som bensin och diesel. En god fördelning av laddstolpar är viktigt för att göra det möjligt att köra elbil och laddhybrid i hela kommunen, säger Camilla Palm ordförande i kommunstyrelsen (M).

Om Klimatklivet

Klimatklivet är en satsning som delfinansieras av Naturvårdsverket och Europeiska unionen. Stödet ska gynna klimatinvesteringar på lokal och regional nivå, och kommuner och företag kan ansöka om investeringsbidrag. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

För mer information kontakta:

Kajsa Hedberg, VD, C4 Energi, 044-780 75 01

Camilla Palm, kommunstyrelsens ordförande (M), Kristianstads kommun, 072-467 82 33

Magnus Lund, klimatstrateg, Kristianstads kommun, 0733-13 61 60 

Publicerad: 2022-09-30