Rekordstort intresse för Solpunkten

Under de senaste månaderna har efterfrågan på att köpa andelar i vår solcellspark Solpunkten exploderat och nu är andelarna fulltecknade.
– Verkligen roligt och speciellt för de nya andelsägarna som kommer att få ta del av förnybar och lokal energi, säger Daniel Persson, elhandelschef C4 Energi.

Solceller har blivit en alltmer populär investering för privatpersoner och företag. Det stora intresset för andelarna i Solpunkten tror Daniel beror på två anledningar.

— Energidebatten i media har nog gjort sitt. Sen har pandemin och omvärldsläget satt sina spår som lett till längre väntetider på solcellsanläggningar, vilket gör att den här investeringen har blivit mer attraktiv. Oavsett anledning gör vi medvetna och kloka val kring vår egen energianvändning, vilket vi ser väldigt positivt på.

    Solcellsparken består av 12 680 andelar och elen från Solpunkten är så närproducerad den kan bli. Genom att köpa andelar i solcellsparken blir andelsägaren sin egen elproducent utan att behöva montera upp några egna solpaneler på taket. Andelsägarnas solpaneler producerar el som får ett värde varje månad i kronor baserat på marknadspris. När de sedan får sin vanliga elfaktura för hela sin elkonsumtion dras beloppet från solcellsandelarna av från fakturan.

    Solcellsparker ger stora klimatvinster och kan byggas på mark som inte kan användas till andra ändamål, som exempelvis bostäder eller åkermark.

    — Vi är mitt i omställningen till förnybar energi, har höga elpriser i södra Sverige parallellt med att vi håller på att elektrifiera fordonsflottan. All form av investeringar i förnybar energi är bra och vi behöver bygga fler solcellsparker, avslutar Daniel.

      Publicerad: 2022-09-09