Hushållskunder har låg elnätsavgift

Energimarknadsinspektionen sammanställer varje år elnätsavgifterna i Sverige. Den senaste rapporten visar att C4 Energikoncernens elnätsbolag C4 Elnät AB hamnar på första plats i Skåne, vilket betyder att hushållens elnätskostnader är lägre än i andra nät.

Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföringen av el till kundens fastighet samt för drift och underhåll av elnätet. Avgiften består ofta av en fast del som varierar med säkringens storlek och den rörliga delen varierar beroende på kundens förbrukning.

Vårt lokalnät i Kristianstad får el via E.ON:s regionnät, som i sin tur tar emot el via det rikstäckande stamnätet. Stamnäts- och regionnätsavgifter förs vidare till kunderna via C4 Energis elnätsavgift.

Energimarknadsinspektionens sammanställning gäller för hushållskunder med huvudsäkring 16-25 A (angivet i kr/år, exkl. moms). Statistiken visar tydligt att C4 Elnät har en låg elnätsavgift jämfört med andra elnätsbolag i Skåne.

– Efterfrågan på el ökar och för att framtidssäkra elleveransen är det viktigt att fortsätta bygga ett robust och driftsäkert elnät för framtiden, det innebär på sikt att elnätsavgiften kommer att höjas men vi försöker, precis som tidigare, att göra detta samtidigt som vi fortsätter ha en rimlig elnätsavgift, säger Mikael Ström, Avdelningschef för C4 Elnät AB. 

C4 Energikoncernens elnätsbolag C4 Elnät AB äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och har totalt ungefär 28 000 elnätskunder inom Kristianstads kommun.

Se statistik från Energimarknadsinspektionen här.

Källa: Energimarknadsinspektionen.

Publicerad: 2022-09-06