Lokalt företag gör smarta val för klimatet

"Vi inspireras av våra kunder och gläds när såväl privatpersoner som företag gör medvetna val. OP maskiner är en av alla dem som gjort smarta energival och styrt sin verksamhet i hållbarhetens riktning."

Att vara medveten kring sin energianvändning för att sedan hitta smarta lösningar är en lönsam investering rent ekonomiskt, men också för klimatet. OP maskiner har satsat på att effektivisera sin verksamhets energiförbrukning.

– Vi vill ha en hållbar och långsiktig lösning till ett skäligt pris när det gäller vår elanvändning. Vi försöker energieffektivisera och rationalisera där det går och även vara medvetna och kommunicera kring energieffektivisering internt, säger Olof Persson, VD och säljare.

  Stora som små medel leder till förändring
  Idag använder sig OP maskiner av fjärrvärme från C4 Energi, och äger även solcellsandelar i Solpunkten som täcker en stor del av elförbrukningen. Genom att dessutom ha satsat på smarta lösningar som att byta till LED-lampor och rörelseväktare har de lyckats minska sin energiförbrukning inom verksamheten.

  OP Maskiner som bildades 1987, har sin kundkrets inom lantbruk, en bransch som Olof upplever vara under utveckling. Medvetenheten har ökat och många vill hitta vägar att energieffektivisera sig på. Dessutom pågår det just nu arbeten med att ta fram eldrivna traktorer. Det pågår pilotprojekt och prototyper är framtagna, men än så länge finns de inte ute på marknaden.

  – Våra huvudkunder är lantbrukare och vi får mycket förfrågningar om elektriska maskiner, vilket är roligt, och det sker mycket utveckling hos våra leverantörer. Idag finns det lastmaskiner och kompaktlastare på el.

   Fortsätter i det gröna spåret
   Företaget kommer fortsätta att arbeta och utvecklas i sin gröna resa. Precis innan vi avslutar möter Olof upp en anställd som precis hämtat hem deras första elbil. Ännu ett stort steg för ett hållbarare företagande och ett bättre klimat.

   Publicerad: 2023-01-03