Hur varmt är det i vattnet? Badsensorerna är på plats!

Det är fjärde året som C4 Energi mäter och redovisar aktuell badtemperatur som en gratis tjänst till kommuninvånarna och besökare i Kristianstads kommun. Den populära tjänsten hade över 100 000 besök förra badsäsongen. I år kommer man mäta badtemperaturen i Äspet, Balsby, Kiaby, Ivö, Landön och Täppet! Sensorn för Landön kommer att aktiveras i mitten på juni. 

På C4 Energis hemsida kan man nu inte bara se vilka badplatser vi mäter temperaturen vid utan också se tidigare mätdata, väder, nederbörd och vind.

Mätdatan samlas in med hjälp av IoT och sensorer och informationen redovisas löpande på hemsidan och i vår app. IoT, Internet of Things, är ett samlingsbegrepp där sensorer mäter eller känner av data och uppkoppling gör att informationen kan skickas vidare och sammanställas.

    Henrik som är projektledare för IoT öppnar för möjligheten för lokala företag att höra av sig med idéer på fler projekt som C4 Energi kan ta sig an kopplat till sensorer och mätdata.

    - Det finns många möjligheter kopplat till IoT och sensorer. Har man som företagare idéer och tankar får man gärna höra av sig till mig så kanske vi kan hitta spännande lösningar som underlättar i verksamheten, avslutar Henrik Stenberg.

    Här kan du följa badtemperaturen direkt på vår webbplats och/eller ladda ner vår app. 

    Publicerad: 2022-06-01