C4 Elnät har upphandlat ny leverantör för underhåll av elnätet i Kristianstad kommun

C4 Energikoncernens elnätsbolag C4 Elnät AB äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och har totalt ungefär 28 100 elnätskunder inom Kristianstads kommun. Förutom att bygga ut och förstärka elnätet i regionen, kommer också One Nordic att sköta service och underhåll av de fyra fördelningsstationer som ligger inom elnätsområdet i Kristianstad kommun.

– Efterfrågan på el ökar och för att framtidssäkra elleveransen är det viktigt att säkerställa en långsiktig samarbetspartner. Med det nya avtalet säkrar vi tillgång till resurser och kompetens i vårt kontinuerliga arbete med att bygga ett robust och driftsäkert elnät för framtiden” säger Mikael Ström, Avdelningschef för elnät på C4 Energi.

– Vi är mycket stolta och glada över förtroendet från C4 Elnät. Avtalet visar att vi har ett starkt och attraktivt erbjudande inom stationsunderhåll och eldistribution. Avtalet innebär att ONE Nordic stärker sin position i Norra Skåne med ett nytt stort och prestigefullt uppdrag. Avtalet innebär också att vi kommer vi behöver rekrytera fler stations/lokalnätsmontörer, projektledare och beredningstekniker till regionen, säger Jonas Fröberg, regionchef Syd på ONE Nordic.

Publicerad: 2022-04-25