Solpunkten tilldelas Skåne Solar Award 2021

Varje år prisar Solar Region Skåne den bästa skånska solcellsanläggningen. Solcellsparken Solpunkten i Kristianstad var en av tre finalister. Under Solar Region Skånes årsmöte på Ideon Science Park den 30 mars i Lund presenterades Solpunkten som vinnare av Skåne Solar Award 2021.

Förutom priset Skåne Solar Award, äran och en prissumma på 10 000 kr, får också arkitekten och leverantören av den vinnande anläggningen ett diplom. Marknadschef, Jan Larsson var på plats för att ta emot priset.

– Vad betyder priset för C4 Energi?

  Det är riktigt roligt och vi sätter Kristianstad på kartan som föregångare av solkraft. Solcellsparken är en av våra största satsningar och har gjort att vi kan lära fler om hur man kan tänka hållbart kring sin energiförbrukning. 

  Solar Regions motivering

  ”Ett inspirerande projekt som visar på hur stora markytor som är mindre lämpliga för odling kan nyttjas optimalt för storskalig solkraft. Då marken är lågeffektiv som odlingsyta kan markanvändningen ändå göras effektiv med hjälp av solceller, men skörden består av el i stället för spannmål. Solpunkten är väl anpassad till kringliggande miljö och läget utmed en högtrafikerad väg bidrar till att väcka intresse för solenergi och levandegör och drar uppmärksamheten till en annars ganska anonym yta.

  Solpunkten är därför den anläggning som är mest komplett utifrån samtliga bedömningskriterier: Synlighet, innovativa koncept med sin affärsmodell, och genom medlemmarna bygger anläggningen intresse och engagemang hos invånarna. Skånes största solcellspark i Skåne under 2020 är en bra symbol för den växande trenden ”storskaliga solcellsparker” – för att utnyttja solelens potential behöver även mark nyttjas. Parken visar dessutom också på ett bra sätt hur solcellsparker kan öka värde på mark som är svårutnyttjad på andra sätt.”

  Om Solar Award
  Skåne är den regionen där det har byggts näst mest solkraft i 2020, visar Energimyndighetens statistik. I takt med det nya gröna avdraget och att skattebegränsningen för större anläggningar höjdes till 500 kW byggs det nu solkraft som aldrig förr: Föreningen Solar Region Skåne ser att behovet för bättre elförsörjning och högre elpriser kommer bidra ännu mer till ett växande intresset för lokal solelproduktion. Därför vill Solar Region Skåne uppmärksamma och belöna solkraftsinsatser i Skåne. Solar Region Skåne är öppen för alla typer av organisationer och samlar solentusiaster som har en sak gemensamt: Ett stort engagemang för solkraft.

  Publicerad: 2022-03-30