Elprisutvecklingen påverkas av omvärlden

Vi som energiföretag följer noga utvecklingen i omvärlden och hur det påverkar energiförsörjningen. Kopplingen och påverkan på Sveriges och Nordens elpriser skapas genom Europas stora behov av gaskraft för elförsörjning, och att Nordens elmarknad är starkt sammanlänkad med norra Europas.

Just nu fyller man på de stora säsongslager av gas som finns, men trots att det fungerar just nu, finns oro för vad som kan hända närmsta tiden och även på längre sikt inför kommande uppvärmningssäsong i höst och vinter. Vår elhandelschef Daniel Persson menar att det är svårt att bedöma vad som händer framåt;

- Det är svårt att avgöra hur priset för gas kommer att påverkas, lagerpåfyllnaden pågår, men vad som händer närmsta dagarna och sedan på några månaders sikt med tanke på nuvarande situation i omvärlden, är svår att förutse. Elprisutvecklingen beror därtill även på väderberoende faktorer såsom nederbördsmängder och fyllnadsgraden i nordiska vattenkraftsmagasin, som just nu bidrar stabiliserande med nära normala nivåer. Från dygn till dygn har det även stor betydelse med kärnkraftens tillgänglighet samt förutsättningar för vindkraften.

Spotprisnivån för mars månad ser i nuläget ut att hamna omkring minst 1,5 kr/kWh, vilket även är en prisnivå som verkar bestå kommande månader framåt och över sommaren, enligt marknadens bedömning genom att blicka på prissättning av terminskontrakt (elpriser för framtida leverans). I rådande läge rekommenderar vi Rörligt pris/Timpris för den kund som kan klara prissvängningarna månad till månad alternativt SmartEl-avtal för att dämpa svängningarna utan att behöva betala alltför dyr säkringspremie.

Kontakta oss

För den som är intresserad kan man läsa mer om hur energibranschen påverkas på Energiföretagens hemsida. Ni får också gärna kontakta vår kundservice på 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se.

Publicerad: 2022-03-22