C4 Energi ger stöd till Ukraina

Vi påverkas alla av det som händer i Ukraina och vi befinner oss i en extraordinär situation. Det är svårt att förutsäga hur situationen kommer att utvecklas men vi på C4 Energi följer noga utvecklingen för att utvärdera och säkerställa energiförsörjningen på kort och lång sikt. Vi tar situationen på stort allvar och förbereder oss för olika scenarier.

Vi berörs också indirekt av flyktingströmmen som kommer till Sverige och Kristianstad kommun. Aktuella projekt och ordinarie verksamheter i kommunen får ställa om för att möta upp behovet att stödja flyktingmottagandet. För att stödja situationen ytterligare skänker vi 200.000 kronor till UNICEF och 200.000 kr till UNHCR.

Stiftelsen Akelius Foundation stödjer UNICEFs och UNHCRs arbete i Ukraina genom att dubbla de pengar som skänks till organisationerna fram till och med den 31 mars. Det innebär att gåvan från oss blir dubbelt så mycket värd.

Publicerad: 2022-03-16