Vi deltar i Klimatallians Skåne Nordost

Det lokala nätverket, som är en sammanslutning av företag, kommun, högskola och Krinova, arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling och skapar möten mellan affärs- och klimatnytta.

 

Gruppen arbetar tillsammans för att skapa en grogrund för innovationer och nya samarbeten och består idag av ett 20-tal företag från olika branscher och med stor geografisk spridning. 

I den nya årsrapporten samlas medlemmarnas årsberättelser med avstamp i klimatfrågan och med fokus på genomförda åtgärder och resultat samt planer inför framtiden. 


Utdrag ur årsrapporten:
”C4 Energis anläggningar har fossilfri uppvärmning. Fjärrvärme produceras av flis och bioolja och är fossilfri till 99,9% (2020). Företagets byggnader i Kristianstad värms via fjärrvärmenätet och på kraftvärmeanläggningen även av spillvärme från motorer och kompressorer. Biogasanläggningen i Karpalund värms upp av spillvärme med komplettering från panna som drivs med egenproducerad biogas”.


Läs hela årsrapporten här.

 

 

Publicerad: 2021-12-21