Vi bygger solcellspark i Kristianstad

Efter att C4 Energis vd låtit utreda vilka möjligheter som finns för att bygga en storskalig solcellspark i Kristianstad har företagets styrelse nu sagt ja till att ta in anbud för byggnation av en solcellspark på 4 MW. Parken planeras stå färdig sommaren 2020.

LÄgstapunkten2 825x400.jpg

- Dimensioneringen av elnätet vid Lägsta punkten samt kvalitén på den tilltänkta marken gjorde att vi fick tänka lite mindre än vi gjorde från början när uppdraget att utreda möjligheten att bygga en storskalig solcellspark tilldelades oss av styrelsen, säger Göran Thessén som är vd för C4 Energi.

En större solcellspark än 4 MW på den aktuella platsen är helt enkelt inte aktuellt och att hitta mer lämplig mark på en annan plats har visat sig vara svårt.

- Trots att parken blir mindre än vi först skissade på är vi väldigt glada över att kunna påbörja det här projektet i Kristianstad. Vi kommer att kunna ge lokala företag och privatpersoner möjligheten att köpa andelar i parken och bli en del av energiomställningen. För större aktörer kommer möjligheten att köpa el från parken genom att teckna långsiktiga fastprisavtal, så kallade PPA-avtal, att finnas, berättar Göran Thessén.

Vad händer nu?

- Nu när vi fått klartecken från styrelsen kommer tre utvalda aktörer att få lämna anbud på att bygga en nyckelfärdig solcellsanläggning till C4 Energi. Förutsatt att anbuden vi får in är rimliga kommer vi sedan att gå vidare med en aktör som får hjälpa oss att färdigställa parken, förklarar Göran Thessén.

Målsättningen är att solcellsparken kommer att tas i drift sommaren 2020 och inom kort kommer information om hur privatpersoner och lokala företag kan bli delägare i parken att läggas ut här på C4 Energis hemsida.

- Vi tror att den här solcellsparken kommer att stärka vår position som hållbarhetsföretag och samtidigt visa förbipasserande längs E22:an att Kristianstad är på banan och satsar på miljövänlig teknik för att producera el, säger Göran Thessén.

Solcellsparken kommer att byggas längsmed E22:an vid Lägsta punkten.

Lägstapunkten 825x400.jpg

 

Publicerad: 2019-11-21