Varning för bedrägeri

Det har förekommit bedrägeriförsök av personer som ringer och uppger sig vara från C4 Energi. Var uppmärksam och försiktig med att exempelvis lämna ut bankuppgifter och BankID.

Det har kommit till vår kännedom att kunder har utsatts för bedrägeriförsök av personer som ringer och uppger sig vara från C4 Energi. 

Var alltid försiktig med att lämna ut exempelvis bankuppgifter och BankID. Lägg på samtalet och kontakta vår kundservice på 044- 780 75 20 om du känner dig osäker.