Varför är elpriset så högt?

Har du fått en elräkning och den är lite dyrare än vanligt? Elpriserna går upp och ner och det är många faktorer som påverkar berättar vår elhandelschef Daniel Persson, allt från vädret till vattenmängden i våra vattenmagasin till omvärld och världsekonomi.Väder och vind

Vädret har stor påverkan på elpriserna. Just nu har vi 10-20 % lägre vattennivåer i våra vattenmagasin än vanliga fall vilket gjort att priserna för att producera el med vattenkraft har höjts. Samtidigt har utbudet av kärnkraft och vindkraft varit sämre de senaste månaderna. När nu detta dessutom inträffar under hösten när energiförbrukningen i hushållen ökar, ökar också elpriset.

Omvärlden påverkar

När vi har brist på el i Sverige kan vi importera el från våra grannländer men i rådande situation i världsekonomin efter pandemin har priserna på gas och kol ökat till rekordnivåer. Utöver detta har det tillkommit ökade kostnader för utsläppsrätter då vi alla vet att vi går mer och mer mot en fossilfri värld.

Så sätts priset

Elpriset sätts på elhandelsbörsen Nordpool. Börspriset avgör direkt priset för de elhandelsavtal som har rörlig pris-del ingående i prissättningen, så som exempelvis vårt elavtal Rörligt pris, där priset sätts timme för timme och månad för månad. Detta är idag den vanligaste typen av elhandelsavtal i Sverige.

Elpriset framåt

Enligt Daniel Persson, affärsområdeschef för elhandel bedömer man att den nuvarande situationen kommer att fortsätta kommande halvår, därmed in i vinterperioden.

– För att elpriset ska gå ner skulle det krävas flera ändringar, exempelvis gynnsam nederbörd, milda temperaturer och fallande bränslepriser. Tyvärr finns det risk för ännu högre priser om det blir en riktigt kall vinter.

På frågan om vad som rekommenderas till våra kunder som känner en oro inför stigande priser svarar Daniel;

– Vår rekommendation till kunder med rörligt pris är att behålla denna avtalsform, även om det finns risk för höjning. Om man på sikt vill få ökad trygghet, invänta en möjlig prisnedgång på marknaden för att då byta till avtal med fast pris.

Publicerad: 2021-10-07