Vårbruket igång - lantbruket behöver biogödsel

Bengt Stuhre som ansvarar för försäljningen av vår certifierade biogödsel berättar om en vår med många biogödselhungriga lantbrukare och nu i maj månad ska majsen sås i Skåne. Då gäller det för oss att vara på tårna och kunna leverera biogödsel i tid.

Traktor 825x400.jpg

- För min del har det varit en intressant vår och det började redan i slutet av februari med att jag kände en viss stress eftersom mina lagringsbrunnar fylldes snabbare än vad startdatumet för vårspridningen närmade sig, berättar Bengt Stuhre.

C4 Energis certifierade biogödsel produceras året om vid biogasanläggningen i Karpalund. Matavfall, organiskt material från livsmedelsindustrin och liknande blir till biogas i en naturlig process, i denna process framställs också biogödsel. Den certifierade biogödseln används sedan av lantbrukarna i vårt närområde och då återförs näringsämnen till jordarna.

Det var inte läge för Bengt Stuhre att sitta och vänta in den förste mars då lantbrukarna får lov att börja sprida gödsel utan han satte sig i bilen och åkte runt för att ragga tag i fler brunnar. Brunnarna behövs för att förvara den producerade biogödseln i tills det är tillåtet att börja sprida den. Hans jakt var lyckosam och när mars månad sedan kom och gödseltunnorna gick igång kunde han andas ut något.

- Det som är lite av min lycka när det gäller våren i vår kommun är att vi har så stor spridning på jordarter, från sandjordar till tung lera. Det gör att upptorkningen inför vårbruket är utdragen och därmed sker inte all gödselspridning samtidigt, förklarar Bengt.

Under mars så ska sockerbetorna sås och i april ska potatisen ner i backen.

- De två grödorna är de stora mottagarna av biogödsel under denna period och ibland får man komma med ganska kreativa idéer för kunna tillfredsställa de biogödselhungriga lantbrukarna, skrattar Bengt.

Dags att så majs

Man kan tro att det började lugna ner sig lite i slutet av april med Bengt Stuhre försäkrar att det fortfarande finns mycket att göra eftersom det nu i maj ska sås majs runtom i Skåne.

- Och för min del är det hög tid att kolla historiken för att se vilka som brukar få biogödsel som de kan sprida efter att de tagit första vall skörden. En del av våra kunder har en förmåga att beställa biogödsel i sista stunden för leverans snarast vilket kan vara lite klurigt för oss men vi uppskattar så klart när de hör av sig och vill använda vår miljövänliga biogödsel.

C4 Energi har  levererat ut cirka 30 000 m3 biogödsel under mars-april i år.

Här kan du läsa mer om vår certifierade biogödsel.

Publicerad: 2020-05-07