Vd Göran Thessén önskar trevlig sommar

Våren 2020 kommer alltid att bli ihågkommen med anledning av coronapandemin som haft stor påverkan lokalt i Kristianstads kommun och samtidigt ändrat förutsättningarna i Sverige och världen enormt. För oss på C4 Energi är det viktigt att vi alla fortsatt är rädda om varandra och vi hoppas också att vi snart är på andra sidan av den här situationen.

Göran Thessén 825x400.jpg

Inom C4 Energis alla verksamhetsområden, elnät, elhandel, fibernät, biogas, fjärrvärme och fjärrkyla, solceller och elbilsladdning pågår arbetet med lika stort fokus som innan pandemin. I fiberverksamheten har vi under kvartal 1, 2020 nått ägarkravet att minst 95% av alla fastigheter i kommunen har tillgång till fiber. En väl utbyggd fiberinfrastruktur i Kristianstads kommun är jag övertygad om kommer att vara en stor tillgång för kommunens och därmed nordöstra Skånes fortsatta utveckling. Fiberinfrastrukturen är en viktig förutsättning också för utvecklingen av de trådlösa kommunikationssystemen i samhället och kommer ge intressanta möjligheter för ”Internet of Things” (IoT) tillämpningar där bara fantasin sätter gränser.

Allt fler tecknar också lokala och gröna elavtal med C4 Energi, vilket är otroligt glädjande! Sedan starten 2015 har nu över 8100 kunder tecknat elavtal med sin lokala aktör, C4 Energi. Att vår koncerns verksamheter sammantaget bidrar till att minska växthusgasutsläppen under 2019 med drygt 113 100 ton koldioxid gör mig också stolt och glad. Det märks påtagligt att allt fler i Kristianstads kommun också vill engagera sig och bidra till omställningen mot ett hållbart och grönare samhälle. Efterfrågan på nyckelfärdiga solcellsanläggningar och lösningar för att ladda elbilar ökar kraftigt.

C4 Energi har nyligen också beställt en storskalig solcellspark av Solkompaniet, en av de större leverantörerna i Sverige. Parken kommer att byggas vid den lägsta punkten i Sverige och kommer att bli ytterligare ett betydande steg i C4 Energis klimatarbete.

Helt nyligen började också HK Scan i Kristianstad att använda biogas för produktion av ånga i sin verksamhet. Biogasen som levereras av C4 Energi produceras i Karpalund och ersätter fossil gasol. Det är ett bra exempel på hur lokala samarbeten kan bidra till klimatarbetet. Vid vår produktion av biogas produceras samtidigt en miljöcertifierad biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruken runt om i Kristianstads kommun.

Som du sannolikt känner till ägs vi till 100% av Kristianstads kommun. Därmed är C4 Energi också ditt företag, då du som medborgare får del av C4 Energis verksamheter och vinster på ett eller annat sätt. C4 Energi har genom åren byggt upp en omfattande verksamhet utan stöd av skattebetalarnas pengar. All finansiering sker via externa lån i marknaden och med egna vinster. Vinster delas också ut till Kristianstads kommun och reinvesteras i C4 Energis verksamheter som bidra till ännu mer klimat- och samhällsnytta.

Som kund till C4 Energi bidrar du därmed inte bara till vårt fortsatta klimat- och hållbarhetsarbete, du bidrar även aktivt till utvecklingen av Kristianstads kommun och bidrar till att skapa nya lokala jobb. Vi sponsrar lokala föreningar, från ungdomsverksamhet till elitidrott och bidrar också till Stadsmissionens Café David. Det kan vi göra tack vare dig som är kund, med din hjälp skapar vi tillsammans mer samhällsnytta. Tack.

Med de orden önskar jag dig en riktigt trevlig sommar!

Göran Thessén, vd C4 Energi

Publicerad: 2020-05-26