Solpunkten finalist i Skåne Solar Awards 2021

Vår solcellspark Solpunkten är en av tre finalister i Skåne Solar Award 2021. Priset tilldelas den anläggning som färdigställts under 2020 och som genom koncept, design eller på annat sätt speciellt bidragit till att öka intresset för solkraft.

Varje år prisar Solar Region Skåne den bästa skånska solanläggningen. Nu har juryn valt 3 finalister och  motvieringen för vår solcellspark Solpunkten är:

 ”Ett inspirerande projekt som visar på hur stora markytor som är mindre lämpliga för odling kan nyttjas optimalt för storskalig solkraft. Då marken är lågeffektiv som odlingsyta kan markanvändningen ändå göras effektiv med hjälp av solceller, men skörden består av el i stället för spannmål. Solpunkten är väl anpassad till kringliggande miljö och läget utmed en högtrafikerad väg bidrar till att väcka intresse för solenergi och levandegör och drar uppmärksamheten till en annars ganska anonym yta.

Solpunkten är därför den anläggning som är mest komplett utifrån samtliga bedömningskriterier: Synlighet, innovativa koncept med sin affärsmodell, och genom medlemmarna bygger anläggningen intresse och engagemang hos invånarna. Skånes största solcellspark i Skåne under 2020 är en bra symbol för den växande trenden ”storskaliga solcellsparker” – för att utnyttja solelens potential behöver även mark nyttjas. Parken visar dessutom också på ett bra sätt hur solcellsparker kan öka värde på mark som är svårutnyttjad på andra sätt.”

Vinnaren koras den 25:e november 2021. 

 

Publicerad: 2021-11-07