Smart värmesystem, en vinst för alla

Tänk dig en jämn, behaglig inomhusvärme året om till lägre kostnad och mindre miljöpåverkan. Det är precis vad Smart Heat Building handlar om. Pilotprojektet som inleddes förra vintern med åtta fastigheter har varit så framgångsrikt att det nu utökas till ytterligare tio hus.

Man i arbetskläder fotograferad snett bakifrån. Mannen pekar mot en fjärrvärmemätare.

För någon som inte dagligen arbetar med teknik eller energi kan det verka ganska komplicerat. En utomhusgivare kombineras med ett styrsystem och fem inomhusgivare. Låt oss ta det från början: En fjärrvärmecentral har normalt en utegivare som anpassar värmetillförseln efter utomhusvädret. Men förra vintern påbörjade C4 Energi ett pilotprojekt tillsammans med Noda Intelligent Service för att se om det gick att få ner kostnaderna genom att komplettera utegivaren med en styrenhet och rumsgivare inomhus. Åtta fastigheter nappade på erbjudandet.

– Fastighetsägaren anger en måltemperatur till oss som vi programmerar in i styrenheten, låt oss säga 21 grader. När utegivaren märker att det är kallt ute drar fjärrvärmen på, men om rumsgivaren inomhus säger att måltemperaturen redan är nådd, så händer inget. På så sätt sparar man energi, förklarar Emil Larsson, produktansvarig för värme och kyla på C4 Energi.

Energianvändningen minskade

Projektet har hittills varit väldigt lyckat. Under första vintern minskade de anslutna fastigheterna sin energianvändning med drygt 14 procent, vilket också innebar minskade kostnader. Men även miljön har visat sig vara en vinnare.

– Kunden gör av med mindre energi vilket är en miljövinst i sig, och dessutom minskar vi användningen av spetsbränslen, berättar Emil Larsson.

Orsaken till detta är att systemet kan jämna ut energiförbrukningen. Varje morgon mellan klockan sex och nio när alla just har stigit upp, och varje kväll mellan fem och sju när alla kommer hem och börjar laga mat, syns tydliga effekttoppar. Om man vid de tidpunkterna under kalla vinterdagar sänker måltemperaturen med en halv grad i de anslutna fastigheterna, vilket ingen hinner märka, kan man undvika att nyttja den så kallade spetskapaciteten. Istället för att dra igång pannor drivna av bioolja räcker det med pannorna som eldas med flis, vilket både är billigare och miljövänligare.

– Det är så bra det kan bli, säger Emil Larsson.

Fler anslutna i framtiden

Syftet med ett pilotprojekt är naturligtvis också att lära sig av sina misstag. Ett sådant har varit att rumsgivarna inomhus placerats på fel ställe.

– Ja, vi har lärt oss att vi ska inventera bättre. En rumsgivare inomhus kan inte sitta i en lägenhet där den boende gillar att ha det kallt och har fönstret öppet hela dagen. Då blir det fel i systemet som tror att det är mycket kallare än det är, säger Emil Larsson.

Just nu inventeras de tio nya fastigheter som har anslutit sig till Smart Heat Building och styrutrustning installeras. Om utvärderingen även efter nästa vinter visar på goda resultat är förhoppningen att fler ska kunna ansluta sig till systemet i framtiden.
– Man kan lämna in en intresseanmälan. Har vi olika typer av fastigheter uppkopplade till systemet får vi också större bredd när vi utvärderar. Det är intressant att se hur olika fastigheter beter sig, säger Emil Larsson.

Publicerad: 2020-06-01