Elpriskompensationen godkänd i Riksdagen

Den 24 februari lämnade Regeringen sitt förslag gällande elpriskompensationen till Riksdagen och samma dag fattades beslut att gå vidare med förslaget. Det innebär att ca 1,8 miljoner hushåll som drabbats av de senaste rekordhöga elpriserna kommer att kompenseras. Hur sker kompensationen?

Om du som kund berörs av beslutet behöver du inte ansöka om ersättning. Du kommer få del av den automatiskt och det är C4 Energi som elnätsbolag som sköter avdraget. Det är ännu inte klart på vilken faktura som kompensationen kommer att dras av på. 

Vad har hänt?

Den 12 januari gick regeringen ut med att de kommer att kompensera ca 1,8 miljoner hushåll som drabbats av de senaste rekordhöga elpriserna. Den 24 februari godkändes förslaget i Riksdagen.

"Enligt regeringens förslag ska kompensationen nå främst småhus, radhus och villor samt vissa lägenheter där förbrukningen har varit hög. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr för tre månader.

Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor. Ersättningen betalas ut för december 2021, januari 2022 och februari 2022."

Om du har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss på kundservice. Mer information finns att läsa på regeringens hemsida. 

 

Väder och vind

Vädret har stor påverkan på elpriserna. Just nu har vi 10-20 % lägre vattennivåer i nordiska vattenkraftmagasin än vanliga fall vilket gjort att priserna för att producera el med vattenkraft har höjts. Samtidigt har utbudet av kärnkraft och vindkraft varit sämre de senaste månaderna. När nu detta dessutom inträffar under vintern när energiförbrukningen i hushållen ökar (decembermånaden var kallare än normalt i hela Sverige), stiger också elpriset än mer kraftfullt.

Omvärlden påverkar

När vi har brist på el i Sverige kan vi importera el från våra grannländer, men i rådande situation i världsekonomin efter pandemin har priserna på gas och kol ökat till rekordnivåer. Utöver detta har det tillkommit ökade kostnader för utsläppsrätter då vi alla vet att vi går mer och mer mot en fossilfri värld. Sammantaget innebär det rusande kostnad för att generera elektricitet med gaskraft- och kolkraft i närliggande länder, dvs vi får hjälp genom de starka kraftförbindelser som finns mellan södra Sverige och grannländerna, men den kommer som sagt med ett högt pris.

Så sätts priset

Elpriset sätts på elhandelsbörsen Nordpool, där hänsyn tas till utbud och efterfrågan i respektive elområde samt möjlig import/export mellan elområden (ex. SE3, mellersta Sverige, och SE4, södra Sverige) och sammankopplade länder (ex. Polen, Tyskland). Börspriset avgör direkt priset för de elhandelsavtal som har rörlig pris-del ingående i prissättningen, så som exempelvis vårt elavtal Rörligt pris, där priset sätts timme för timme och månad för månad. Detta är idag den vanligaste typen av elhandelsavtal i Sverige med omkring 2 miljoner avtal totalt i landet. Det rörliga elhandelspriset för december blev det högsta någonsin, sedan elmarknadsmodellens införande 1996, sett över en hel månad för alla kunder med avtalsformen i södra och mellersta Sverige (SE4 + SE3) med ett pris på drygt 2 kr/kWh exkl. moms.

Elpriset framåt

Enligt Daniel Persson, affärsområdeschef för elhandel bedömer man att den nuvarande situationen med historiskt höga elpriser kommer att fortsätta kommande kvartal, därmed över resten av vintern.

– För att elpriset ska gå ner skulle det krävas flera ändringar, exempelvis gynnsam nederbörd, milda temperaturer och fallande bränslepriser. Tyvärr finns det risk för ännu högre priser om det blir riktigt kallt kommande veckor/månader.

På frågan om vad som rekommenderas till våra kunder som känner en oro inför stigande priser svarar Daniel;

– Vår rekommendation till kunder med rörligt pris är att behålla denna avtalsform, även om det finns risk för höjning. Detta då den problematiska marknadssituationen sedan flera månader tillbaka även fört med sig historiskt högt prissatta fastprisavtal. Om man på sikt vill få ökad trygghet, invänta en möjlig prisnedgång på marknaden under våren-sommaren för att då byta till avtal med fast pris eller SmartEl®. C4 Energi erbjuder elhandelskunder, som komplement, andelar i solkraftparken Solpunkten i Kristianstad, vilket ger kostnadskompensation vid fortsatt höga elpriser.

Publicerad: 2022-01-14