Prisjustering av fjärrvärme i Kristianstad

Efter att priset på fjärrvärme varit oförändrat för villakunder under två år kommer vi 2020 att justera våra priser. Det innebär en prishöjning med 1 %.

flis 825x400.jpg

Fjärrvärme är det mest miljövänliga uppvärmningssättet för fastigheter och vi har en trygg försörjning av fjärrvärme i Kristianstad tack vare vårt väl underhållna nät samt driftsäkra kraftvärmeverk.

Priset på fjärrvärme för privatkunder har varit oförändrat 2018 och 2019 men nästa år kommer vi att behöva göra en prisjustering som innebär att den fasta avgiften och energipriset höjs med 1 %. Det innebär att den fasta avgiften blir 3 585 kronor per år och energiavgiften 76,90 öre/kWh.

100% förnybart

På Allöverket producerar vi fjärrvärme av nästan 100 % förnybar råvara, det vill säga flis. Det gör fjärrvärmen oslagbar som miljövänligt uppvärmningsalternativ. Tyvärr har marknads- och väderförhållanden gjort att det har blivit dyrare för oss att köpa flis, vilket i sin tur gör att vi måste justera våra priser. Vi har sett cirka 10 % prishöjning på flisen under de senaste tre åren.

För våra kunder med större fastigheter, våra företagskunder, har vi det senaste året introducerat en ny prismodell som bättre ska spegla våra kostnader för produktionen av fjärrvärmen. Även där kommer vi att höja fjärrvärmepriset med 1 % för att möta våra ökade kostnader för flis.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice

Publicerad: 2019-10-24