Omvärlden påverkar fjärrvärmebränslet

Fjärrvärme står totalt för ungefär hälften av Sveriges uppvärmning. Hela energibranschen står inför en omställning och marknaden har förändrats. Det märks också inom området för fjärrvärme och här förklarar vi situationen.

Bränsle fjärrvärmen träd 800 x 425.jpg


Fjärrvärmen möter utmaningar

C4 Energi har under många år haft en stabil prisutveckling. Men fjärrvärmen står inför stora utmaningar med ökade bränslepriser. Detta är inte unikt för C4 Energi utan berör alla fjärrvärmeleverantörer i landet.

Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under många år, och fjärrvärmen står stark i sin konkurrenskraft på värmemarknaden. Nu har vi ett förändrat omvärldsläge vilket har gett kraftigt ökande kostnader för att producera fjärrvärme, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Läs mer på Energiföretagens hemsida här.

Ökad efterfrågan på bränslet till fjärrvärmen

Fjärrvärme används i hela Sverige, och är ett mycket hållbart alternativ för att värma upp fastigheter och vatten. Bränslet som används för att producera värmen kommer från bland annat flis, bark och grot. Inför den nya eldningssäsongen beräknas dessvärre fjärrvärmebränslet att öka med 70–80% i Sverige. Nedan går vi igenom vad som har lett till ökningen.

– Kriget i Ukraina har lett till en stor brist på bränsle i Europa. Länder som tidigare importerat bränsle från dessa länder vänder sig nu till andra nationer för import. Detta har skapat stor efterfrågan på biobränsle, medan tillgången har minskat.

– Sverige har i och med inflationen en låg kronkurs, vilket gör att länder vänder sig till Sverige för prisvärd import, vilket pressat upp prisbilden ytterligare. Europeiska länder använder också sitt returträ och avfall i högre utsträckning, vilket gör att importen av dessa produkter från Europa till Sverige har minskat.

– Inflationen har också påverkat byggnationsprojekt i landet, vilket leder till färre biprodukter som används som biobränsle.

Det allra konkurrenskraftigaste uppvärmningsalternativet

Trots ökade bränslepriser är fjärrvärme ett mycket hållbart och konkurrenskraftigt alternativ för uppvärmning. Fjärrvärmepriset är mer stabilt än elpriset och erbjuder en trygg och pålitlig värmeförsörjning. Dessutom är fjärrvärmen en viktig del av vår strävan att utveckla ett robust energisystem för framtiden, som kan möta den gröna omställningen och ökande elektrifiering.

Vi kommer inom kort att kommunicera mer information gällande prisutvecklingen.