Ny modell för energiersättning 2024

Från och med 1 januari 2024 förändras ersättningsmodellen för energiersättningen.

Varför justerar vi ersättningsmodellen för energiersättning?

Med de kraftigt varierande priserna på elmarknaden blir det svårt att beräkna en fast energiersättning. Genom att skapa en delvis rörlig energiersättningsmodell baserad på spotpris, kan vi beräkna den faktiska energiersättningen för varje timma. På så sätt kan vi ge våra kunder en rättvis ersättning för sin nätnytta.

Hur räknas energiersättningen ut?

Den rörliga energiersättningen räknas ut genom en formel anpassad efter storleken av din anläggnings elproduktion och anslutningsspänning.

Inmatningskunder    

Microproducenter

Produktion solenergi N=l04+h04*P(t) kr/kWh
Microproducenter Produktion solenergi momsbefriad N=l04+h04*P(t) kr/kWh
Småskalig producent mindre än 1500kW, 0,4kV Småskalig producent mindre än 1500kW, 0,4kV N=l04+h04*P(t) kr/kWh
Småskalig prodcent mindre än 1500kW, 10kV Småskalig prodcent mindre än 1500kW, 10kV N=l10+h10*P(t) kr/kWh
Elproduktion, 10kV Elproduktion, 10kV N=l10+k10*P(t) kr/kWh
Elproduktion, 50kV Elproduktion, 50kV N=l50+h50*P(t) kr/kWh