Nu har 95 % av kommuninvånarna tillgång till fiber

Under första kvartalet i år nådde C4 Energi sitt mål att 95 % av invånarna i Kristianstads kommun ska ha tillgång till fiber år 2020. Det känns fantastiskt bra och vi planerar för att kunna fortsätta vår utbyggnad på landsbygden och samtidigt förtätar vi nätet med nya beställningar i tätorterna, säger affärsområdeschef Jan Larsson.

Jan Larsson 825x400.jpg

Sedan C4 Energi satte första spadtaget i jorden för att börja bygga fibernät år 2006 så har tusentals meter fiberrör och fiberkabel grävts ner i marken. Kartor har studerats och jord har schaktats.

- Det känns fantastiskt bra att vi nu nått 95%-målet som styrelsen och våra ägare har satt upp för oss. Vi har till och med nått målet 9 månader innan deadline och det känns oerhört kul, säger Jan Larsson som är affärsområdeschef för fibernät på C4 Energi.

Arbetet med utbyggnaden har under åren stundtals varit utmanande med väntan på grävtillstånd som dragit ut på tiden, diskussioner med markägare och konkurrens från andra fiberföretag.

- Nu när vi nått vårt mål fortsätter vi med utbyggnaden genom att göra så kallade förtätningar i redan utbyggda områden. Det innebär att fastighetsägare som inte tidigare beställde fiber i områden där vi grävde nu har möjlighet att i efterhand gör en fiberbeställning, förklarar Jan Larsson.

Enligt Jan Larsson ser C4 Energi ett ökat intresse och fler beställningar i områden där telestationerna släcks ner. Försvinner telestationerna kan man inte längre använda internetlösningar som är tillgängliga via telefonjacket, som ADSL.  

Vilka områden finns kvar att bygga ut i Kristianstads kommun?

- Nu planerar vi för en fortsatt utbyggnad på landsbygden och vi inväntar i år nya direktiv från vår ägare om en eventuell fortsatt utbyggnad. De kvarvarande fastigheterna på landsbygden är svåra och dyra att ta sig an. Det är långa sträckor med få hushåll men vi ser över vilka möjligheter det kan finnas för att lösa detta på bästa sätt, säger Jan.

Att så många som möjligt får tillgång till fiber tycker Jan Larsson är viktigt dels som en hållbarhetsåtgärd där vi kan minska vår miljöpåverkan genom undvikna resor när saker är uppkopplade och vi kan ha möten och utbildning på distans digitalt.

- Särskilt under våren 2020 i och med pandemin har vi fått facit på hur viktigt det är med tillgång till fiber för att kunna arbeta och studera på distans. Många av de tjänster som marknaden tillhandahåller kräver hög kapacitet och fiber är idag den bästa tekniken, säger Jan Larsson.

Följ utbyggnaden

På C4 Energis Fiberkartan kan du följa utbyggnaden av fibernätet i Kristianstads kommun. Det är också där du beställer din fiberanslutning.

Besök fiberkartan

Fibernät 825x400.jpg

 

Publicerad: 2020-05-27