Information om tillfällig påverkan - fiberutbyggnad

Här följer information om påverkan på vägnätet i tätorter i Kristianstads kommun till följd av C4 Energis fiberutbyggnad.

Du som är fastighetsägare eller näringsidkare och kommer att beröras av framkomligheten på din gata/väg när vi bygger ut fibernät i ditt område har fått besked från oss skriftligen om detta. Här kan du läsa mer om vad som gäller för just din gata/väg.

Aktuella områden

Stormvägen - Nordanvägen

Bollas väg

Information om pågående eller kommande arbeten finns även hos Kristianstads kommuns Medborgarcenter, 044-13 44 44.

Publicerad: 2019-05-27