Genomgång av gatubelysningen i Åhus och Kristianstad

Under våren får gatubelysningen i Åhus en uppfräschning när ljuskällor byts ut och armaturerna rengörs. Samtidigt kommer belysningen i Kristianstad att undersökas närmare för att vi ska kunna åtgärda och dokumentera fel.

Gatubelysningsarbete 825x400.jpg

I Åhus pågår seriebyte av ljuskällor vilket innebär att samtliga ljuskällor, som inte är LED-belysning, byts ut. Samtidigt rengörs alla kupor och planglas på armaturerna i samband med detta och vi passar på att åtgärda mindre fel som vi upptäcker.

- Seriebytet beräknas pågå till slutet av maj. Under den här tiden kommer delar av eller all belysning att vara tänd även dagtid. Vi kommer att ha arbetsfordon parkerade på gatan där arbetet utförs, berättar Mikael Ström som är projektledare på C4 Energi.

Utöver seriebyte pågår inspektionskörningar i andra delar av Kristianstad där anläggningarna också tänds upp dagtid för att underlätta för montörerna.

- Under inspektionskörningarna åtgärdar vi mindre fel som vi upptäcker på plats och dokumenterar större fel så att vi sedan kan ta fram en handlingsplan för att åtgärda dem så snabbt vi kan, förklarar Mikael Ström.

Många åtgärder kräver grävtillstånd och trafikanordningsplaner där kommunen har en ledtid på 15 arbetsdagar för att hantera och godkänna. Likadant har vi både korta och långa leveranstider på olika typer av material.

Fakta

Under februari körs inspektioner i Centrum, Söder, Egna hem, Östermalm samt Hammarslund.

I mars kör vi inspektioner i områdena Näsby, Kulltorp, Nosaby, Österäng och Hammar.

I april kör vi inspektioner i områdena Åsum, Hedentorp, Öllsjö, Ängamöllan och Vä.

Därefter fortsätter arbetet utanför Åhus och Kristianstad. Vår entreprenör kommer att genomföra seriebyte av ljuskällor i områdena väster och söder om Kristianstad företrädesvis perioden april till augusti. Därutöver genomförs inspektionskörningar i områdena öster och norr om Kristianstad löpande under året.

C4 Energis arbete utförs på de belysningsanläggningar som tillhör Kristianstads kommun.

För felanmälan av gatubelysning som tillhör Kristianstads kommun vänligen kontakta kommunens medborgarcenter.

Publicerad: 2020-02-20