Formel för energiersättning

Här kan du läsa om hur vi beräknar din energiersättning.

Ny ersättningsmodell 2024

Från och med 1 Januari 2024 kommer en ny ersättningsmodell för uträkning av energiersättningen. Modellen gör att energiersättningen blir delvis rörlig och följer spotpriset för el, timme för timme. På sätt kan vi säkerställa en rättvis energiersättning för våra kunder. 

Formel för olika producenter

Microproducent samt småskalig producent mindre än 1500 kW (0,4 kV)

  • N = l04+h04*P(t) kr/kWh

För nuvarande

  • l04 = 5,20 öre/kWh (0,0520 kr/kWh)
  • h04 = 5,88%
  • Spotpris per timma (det rörliga elhandelspriset)

Småskalig producent mindre än 1500 kW (10 kV) samt elproduktion 10 kV

  • N = l10+h10*P(t) kr/kWh

För nuvarande

  • l10 = 2,2 öre/kWh (0,0220 kr/kWh)
  • h10 = 5,64%

Elproduktion 50 kV

  • N = l50+h50*P(t) kr/kWh

För nuvarande

  • l50 = 1,8 öre/kWh (0,0189 kr/kWh)
  • h50 = 5,62%