Flygning avslöjade akut fjärrvärmeläcka

Tack vare flygtermograferingen som gjordes natten till den 15 januari upptäcktes en fjärrvärmeläcka som snabbt kunde lagas. Det visade sig handla om en spricka i en skarv mellan två ledningar.

fjärrvärmeläcka 825x400.jpg

Natten till den 15 januari bedömde piloten som C4 Energi anlitar för att genomföra flygtermografering att vädret var optimalt för att ta bilder med värmekamera. Han flög över fjärrvärmenätet, fotograferade och redan dagen därpå hörde han av sig med viktig information. På ett av sina foton såg han en tydlig röd fläck som indikerade läckage.

- Det första vi gjorde då var att åka ut för att inspektera området och när vi kom dit såg vi att marken runtomkring var frusen men där den röda fläcken på kartan fanns syntes ingen frost, berättar Ola Sandberg som är underhållsingenjör på affärsområde Värme.

Vid grävning sipprade det ut vattenånga och vid ytterligare grävning började vattnet spruta.

- Vattnet vi har att göra med i det läget är 100 grader varmt så självklart stängde vi av vattnet så snart vi konstaterat läckan, berättar Ola.

Tre personer varav en grävmaskinist påbörjade arbetet med att blottlägga rören och sätta igång med reparationen.

- Läckan visade sig beror på en spricka i en skarv mellan två ledningar och tack vare flygfotograferingen fick vi reda på det här problemet innan det hann bli en ännu större läcka, säger Ola Sandberg.

Reparationsarbetet orsakade avbrott i fjärrvärmeleveransen för 15 kunder vid två tillfällen i totalt fem timmar.

- Vi fick byta 10 meter ledning där isoleringen blivit vattenskadad. Hade vi inte upptäckt den här läckan så tidigt hade troligen kunderna drabbats av längre avbrott, säger Ola Sandberg.

Flygtermografering genomförs en gång om året på vintern och den större analysen av vad bilderna visar är inte färdig ännu. När den är klar kan det bli aktuellt att reparera fler mindre läckor.

Fler nyheter

Publicerad: 2019-01-17