Fjärrvärmepriset justeras med 1% för 2022

Vi strävar precis som tidigare år efter en konkurrenskraftig och långsiktigt stabil prisutveckling för fjärrvärmen. Elpriserna har varit gynnsamma för oss som elproducenter och bidrar till att vi kan hålla nere prisjusteringen för fjärrvärmen.

Fjärrvärme nyhet.jpg

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin upplever vi brist på komponenter och en del råvaror. Det har resulterat i kraftiga prishöjningar. Till exempel har priserna på fjärrvärme- och fjärrkylarör ökat med cirka 25%. Därför kommer vi inför 2022 höja fjärrvärmepriset med 1%.

För våra företagskunder väljer vi att även detta år göra prisjusteringen enbart på effektavgifterna. Ni som fastighetsägare kan påverka den genom att genomföra effektbesparande åtgärder. Råd om hur man bäst gör det anpassat till sin verksamhet hjälper vi gärna till med.

För våra villakunder kommer energipriset att vara oförändrat 2022 och 1% höjning sker istället på den fasta avgiften.

Både våra företags- och villakunder har fått information om prisjusteringen skickade till sig och finns det frågor kontakta oss gärna.

Tack för att du väljer fjärrvärme – det mest miljövänliga uppvärmningsalternativet på marknaden.

Publicerad: 2021-10-21