Ditt hem blir smartare när tusentals elmätare byts ut

Under 2021 påbörjar C4 Energis elnätsavdelning det stora projektet med att byta ut alla kunders elmätare. Mätarna som ersätter de gamla är modernare med flera smarta funktioner. Arbetet är en del i att säkra att elnätet är hållbart för framtiden.

hem 825x400.jpg

Varje vecka möts den interna projektgruppen på C4 Energi digitalt för att hålla sig uppdaterade om vad som sker i projektet där samtliga av C4 Elnäts kunder ska få en ny elmätare som klarar de krav som framtiden ställer på våra svenska elnät. Karl-Evert Westberg är projektledare och berättar att förberedelsefasen inför mätarbytena är i full gång.

- Hittills har våra elnätskunder inte märkt att vi påbörjat det här stora projektet men när vi ska byta elmätaren hos kunden kommer vi att behöva göra ett hembesök. Dessa räknar vi med att komma igång med ungefär vid påsk nästa år, berättar han.

Bakgrunden till projektet är nya lagkrav där det krävs att elmätarna oftare ska kunna avläsa energi, effekt, spänning och ström. C4 Energi har valt en modern lösning som möjliggör kommunikation med de nya mätarna på ett mer avancerat sätt än tidigare.

- Bytet behövs av flera skäl. De nuvarande mätarna närmar sig sin tekniska livslängd så regeringen gav Energimarknadsinspektionen uppdrag att ta fram förslag på nya krav på elmätarna som bättre möter de krav på tillgänglighet och säkerhet som både kunder och elnätsbolag har och som samtidigt gör det enklare för kunderna att ta del av sina mätdata och därigenom kunna påverka sin elförbrukning, berättar Karl-Evert.

Han tillägger att en stor skillnad mellan de nya och de gamla mätarna är att alla nya mätare skall kunna mäta både produktion och konsumtion av el. Elmätarna kommer att ha HAN-port RJ12.

På vilket sätt måste kunden förbereda sig för att vi kommer?

- De behöver egentligen inte förbereda sig alls. Leverantören kommer ta kontakt med de som behöver vara hemma för att släppa in montören i god tid innan bytet. Bytet gör sedan vid en överenskommen tid. Det man som kund kan tänka på i nuläget om man vill hjälpa oss är att uppdatera sin kontaktinformation hos kundservice. Pluspoäng får man om man dessutom kontrollerar att elmätaren sitter åtkomligt innan montören kommer, säger Karl-Evert.'

C4 Energi planerar att samtliga 29 000 mätare ska vara utbytta hos kunderna innan midsommar 2022. I samband med mätarbytet uppgraderas även fjärrvärmemätningen.

Publicerad: 2020-11-11