C4 Energi utreder möjligheten att bygga Sveriges största solcellspark

C4 Energi har tillsatt en projektgrupp som utreder möjligheten att bygga en storskalig solcellspark utmed E22:an i Kristianstad.

Solceller 825x400.jpg

C4 Energi är en viktig aktör lokalt i den omställning till förnybar energi som vi står inför. Redan idag säljer C4 Energi nyckelfärdiga solcellsanläggningar till privatpersoner och företag i kommunen. En satsning på en storskalig solcellspark där kommuninvånare kan köpa eller hyra andelar är nästa steg i omställningen.

- Den solcellspark som vi utreder möjligheterna för skulle kunna bli Sveriges största och det innebär att den skulle kunna producera miljövänlig solel motsvarande 800 villors elförbrukning på årsbasis, säger Göran Thessén vd för C4 Energi.

Det är fortfarande inte beslutat att parken ska byggas men C4 Energis politiskt tillsatta styrelse har gett företagets vd i uppdrag att utreda möjligheterna för byggnation.

- Vi har fått veta att marken som vi tittar på längsmed E22:an vid lägsta punkten och bensinmacken inte är lämplig för byggnation av fastigheter. Det är kommunen som äger marken och slutligen alltså de som bestämmer vad den ska användas till, säger Göran Thessén.

Projektgruppen är i gång och arbetar med utredningen av projektet och om allt går som C4 Energi önskar så kan solcellsparken bli verklighet under 2019.

- Men det är fortfarande mycket som inte är utrett och beslutat så om det blir just där eller någon annanstans som parken ska ligga vet vi inte ännu, säger Göran Thessén.

Presskontakt:
Malin Sturesson
044-780 75 23

Fler nyheter

Publicerad: 2019-01-16