Bidrag för energieffektivisering

Har du, eller planerar du, att byta uppvärmningssystem till fjärrvärme i ditt småhus? Då kan du ansöka om bidrag.

Regeringen har nyligen beslutat om en bidragsförordning för energieffektivisering och konvertering från direktverkande elvärme och gas i småhus. Denna satsning ger småhusägare möjligheten att göra mer hållbara val när det kommer till uppvärmningssystem.  

Vad kan jag få bidrag för?

Bidraget kan nyttjas för materialkostnader för de åtgärder som innefattar

 • Energieffektivisering, såsom byte av dörrar, fönster och tilläggsisolering.
 • Materialkostnader vid konvertering från el- eller gasuppvärmning till fjärrvärme eller bergvärmepump i småhus. 

Vilka materialkostnad omfattas av bidraget?

Bidrag för anslutning till ett fjärrvärmenät förutsätter att fjärrvärmen kommer att tillhandahålla hela det årliga värmebehovet för uppvärmning av hus och tappvarmvatten. Nedan presenteras en lista över materialkostnader som bidraget kan gälla för. 

 • Värmepump
 • Biobränslepanna
 • Radiatorer eller andra värmedistributionssystem
 • Fjärrvärmecentral
 • Värmeväxlare
 • Skorsten
 • Styrutrustning till värmepump
 • Utrustning för värmeackumulering
 • Annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande  

Vilka förutsättningar krävs för att jag ska kunna ansöka om bidrag? 

 • Småhuset måste konverteras från uppvärmning med el eller gas.
 • Bidrag gäller för privatpersoner som helt eller delvis äger och bor på adressen.
 • För att få bidrag till klimatskärmsåtgärder ska du ha fått ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus
 • Material för åtgärderna måste ha beställts tidigast den 8 november 2022.
 • Den som utför åtgärderna måste vara godkänd för F-skatt.
 • Kostnaderna som ansökan gäller för får inte inkludera åtgärder för uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte tidigare har värmts upp. 

Hur ansöker jag om bidragsförordning för energieffektivisering i småhus?

För att ansöka om bidrag, behöver du kontakta länsstyrelsen i det län där ditt småhus ligger.  
Ansökningsprocessen är smidig och enkel, och du kan få bidrag som täcker upp till 50 procent av de berättigade kostnaderna, med en övre gräns på 30 000 kronor per småhus.

Läs fullständiga förutsättningar, regelverk och information om ansökan via Länsstyrelsen Skånes hemsida här.

Ett gott alternativ för oss alla 

Genom att investera i en mer hållbar uppvärmningslösning såsom fjärrvärme bidrar du inte bara till att minska din energikonsumtion utan också till en bättre framtid för Kristianstad kommun.