Nya cirkulationsplatsen vid Långebro invigd

50 nya gatubelysningsstolpar och 3 kilometer kabel. Det är en del av det C4 Energi har bidragit med så att cirkulationsplatsen vid Långebro i Kristianstad idag kan invigas.

trafikplats 825x400.jpg

I november 2018 började Jan Nilsson som är projektledare för belysning på C4 Energi att beställa hem material till ombyggnaden av cirkulationsplatsen på Långebro. Först fick C4 Energi planera för och sätta upp belysning till den provisoriska cirkulationsplatsen och därefter till den faktiska som skulle byggas.

- Vi har också fått flytta lågspänningsskåp som visade sig komma för nära vägen eller gång- och cykelvägarna. När vi ändå gjorde det arbetet passade vi på att byta ut och förnya, berättar Jan Nilsson.

När cirkulationsplatsen invigs den 13 maj 2019 har trafiken förbi varit avstängd sedan den 22 april.

- Det var bra för då kunde vårt folk arbeta säkert utan stress från trafiken med att koppla in belysningen, förklarar Jan.

14 stycken gatubelysningsstolpar som är 5 meter höga och 36 stycken som mäter 10 meter med tillhörande armaturer har satts på plats.

- Det är LED-armaturer som är energisnåla och kan ge oss trygg och bra belysning under lång tid.
Jan Nilsson tycker att det är viktigt att lyfta fram hur viktigt bra samarbete är vid ett så här stort projekt. Han tycker att kontakten mellan C4 Energi, C4 Teknik och övriga entreprenörer har fungerat väldigt bra. När han och montören Fredrik Albihn gjorde slutgenomgången en sval torsdagskväll i maj vid 22-tiden på kvällen när trafiken ännu inte släppts på kände de sig stolta över projektet.

- Det var ganska läckert att gå där och se belysningen bli som vi tänkt oss. Jag tror den här cirkulationsplatsen blir ett lyft för Långebro, säger han.

Publicerad: 2019-05-14