Nu skapas ett helt nytt energisystem

Som skapar nya förutsättningar för oss som bor och verkar här. Så att Kristianstad kan växa av egen kraft.

 

Vi står inför en ny era med ett flexibelt energisystem som ökar Kristianstads självförsörjning och därmed även vår konkurrenskraft och trygghet. Genom att möjliggöra nya samarbeten mellan kommunen, näringslivet och invånarna, skapar vi ett modernt system där nya tjänster och beteenden formas.

Följ med oss på resan mot en trygg, hållbart och innovativt energikommun.

En miljard i investeringar. Här är våra pågående utbyggnadsprojekt.