125 200 ton mindre koldioxid under 2018 – tack vare C4 Energi

Om alla invånare i Kristianstads kommun avstod från att köra bil under 1,2 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som C4 Energi bidrog med under 2018.

Fjäril 825x400.jpg

Ska vi översätta till solceller så kan man säga att C4 Energis bidrag till att minska klimatpåverkan under 2018 är lika stor som bidraget från 226 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler.

Årligen låter C4 Energi det oberoende forskningsföretaget Profu gå igenom företagets verksamhet för att göra ett klimatbokslut. Klimatbokslutet redovisar C4 Energis totala miljöpåverkan.

- För oss är det viktigt med hållbarhet nu och för kommande generationers skull. Vi ser att den yngre generationen idag vill ha handfasta bevis för att företag gör gott för framtiden. Det kan vi visa med vårt klimatbokslut, säger Göran Thessén som är vd för C4 Energi.

Resultatet för 2018 visar att 125 200 ton koldioxid kunde undvikas tack vare C4 Energis miljövänliga produkter och tjänster. Hade kunderna istället valt näst bästa teknik som finns tillgänglig på marknaden hade det blivit betydligt större påverkan på miljön.

- Det är kombinationen av våra produkter och tjänster som gör att vi kan visa på så fina miljömässiga resultat. Fjärrvärmen är till exempel det bästa uppvärmningssättet för miljön eftersom vi använder i stort sett 100% förnybara bränslen. Att vi dessutom gör närproducerad el samtidigt som vi producerar värmen i fjärrvärmeverket gör miljövinsterna ännu större, förklarar Göran Thessén.

Även C4 Energis biogasanläggning gör att koldioxidutsläppen i omvärlden minskar.

- Biogas är ett fantastiskt drivmedel som när det används minskar koldioxidutsläppen med mer än 80 % jämfört om man kör på fossilt bränsle. Att ta hand om matavfall från kommuninvånarna och förvandla det till drivmedel är en fantastisk miljötjänst, säger Göran Thessén.

Ytterligare jämförelsetal

C4 Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2018 motsvarar utsläppen från cirka 3 stycken tur- och returresor med flyg till Belgrad för alla invånare i Kristianstads kommun.

Eller

För varje kg koldioxid som C4 Energis verksamhet gav upphov till under 2018 så bidrog C4 Energi samtidigt till att utsläpp av 5,3 kg koldioxid kunde undvikas på annat håll.

Publicerad: 2019-04-03