Klagomål och tvister

Självklart vill vi att du ska vara nöjd med oss. Om du ändå känner att vi inte kan leva upp till dina förväntningar vill vi gärna veta detta.

Vår kundservice 044-780 75 20 nås vardagar mellan 08:00-16:00. Är du inte nöjd med de svar vi kan ge dig kan du ta hjälp av externa rådgivare som kan ge dig råd ifrån konsumentlagstiftningen.

För råd kan du vända dig till

För omprövning kan du vända dig till

  • Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som ser till att energimarknaden fungerar så bra som möjligt. Hit kan du vända dig om du vill pröva en anslutningsavgift eller bara framföra synpunkter gällande el- eller fjärrvärmemarknaden.
  • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet för kostnadsfri och opartisk prövning av konsumenttvister. Hit vänder du dig om du inte är nöjd med ett beslut från oss.
  • Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol som bland annat handlägger mål som gäller frågor där olika former av marknadsföring inte skett på ett korrekt sätt.