Instruktion för din elmätare

Under våren 2021 inleder vi på C4 Elnät och C4 Energi vårt stora mätarbytesprojekt där samtliga elmätare ska bytas ut. På den här sidan kommer du att hitta instruktioner och manualer för din nya elmätare.

De nya elmätarna som ersätter de gamla är av modellen Landis+Gyr E360 LTE.

Här finner du en manual för elmätaren i .pdf-format

Sidan kan komma att uppdateras med mer information under projektets gång. Vid frågor om elmätarbytet vänligen kontakta vår kundservice.